Herziening reglementen

Als in de hierboven zichtbare opsomming “herziening” staat bij een onderdeel, betekent dit dat het reglementaire onderdeel herschreven wordt. Zodra de nieuwe vaststelling heeft plaatsgevonden, worden de stukken gepubliceerd.