Geïnspireerd door Vakmanschap

Wij bieden een variatie aan examens aan voor diverse vakgebieden.

Om de kwaliteit en het vertrouwen op het vereiste niveau te houden zal SCEV, in het licht van de nieuwe ontwikkelingen, de contacten met in- en externe stakeholders onderhouden en waar mogelijk intensiveren. Onder de externe stakeholders vallen onder meer de experts in het vakgebied, de relevante opleidings-, onderwijsorganisaties, trainingsbureaus of instituten, de overheid, normerende instanties, beroeps- en brancheorganisaties met daaraan gekoppelde werkgevers- en werknemersorganisaties. De interne stakeholders bestaan uit de examencommissies  en de commissie van beroep.

SCEV Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

J.C. (Johan) Smit
J.C. (Johan) SmitVoorzitter
R. (Ron) Termeer
R. (Ron) TermeerPenningmeester
ir. R. (Rob) Nieuwpoort
ir. R. (Rob) NieuwpoortVoorzitter Commissie Coördinator
ing. L.A. (André) van Lavieren
ing. L.A. (André) van LavierenExamencoördinator

EXAMENS

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …