Examentarieven 2022

Diploma Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed – Sertum Coördinator

Schriftelijk examen € 815,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 410,-

Diploma Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed – Sertum Adviseur

Schriftelijk en mondeling examen € 1.020,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 410,-

Herexamen mondeling € 260,-

Diploma NEN 2767 Inspecteur

Onderdelen: Methodiek, Algemeen, Discipline en Inspectie

Schriftelijk examen € 815,-

Herexamen schriftelijk of praktijk (1 blok) € 410,-

Diploma Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed, OIV – Sertum Inspecteur

Onderdelen: Methodiek, Algemeen, Discipline, Inspectie en Rapportage

Schriftelijk en mondeling examen € 1.020,-

Herexamen schriftelijk of praktijk (1 blok) € 410,-

Herexamen, praktijk en mondeling: € 615,-

Diploma Methodiek NEN 2767 Conditiemeting voor Bouw en Installatiedelen, onderdeel Methodiek

Schriftelijk examen € 410,-

Kosten van inzage/ bezwaar- en beroepsprocedure*

Inzage € 150,-

Bezwaarprocedure € 250,-

Beroepsprocedure € 250,-

* Nadere toelichting op de hierboven genoemde inzage c.q. bezwaar- en beroepsprocedures vindt u in de Examenreglementen.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.