Examentarieven 2023

Diploma Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed – Sertum Coördinator

Schriftelijk examen € 900,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 450,-

Diploma Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed – Sertum Adviseur

Schriftelijk en mondeling examen € 1.130,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 565,-

Herexamen mondeling € 285,-

Diploma NEN 2767 Inspecteur

Onderdelen: Methodiek, Algemeen, Discipline en Inspectie

Schriftelijk, praktijk en mondelinge toelichting, examen € 1.080,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 565,-

Herexamen praktijk en mondelinge toelichting € 625,-

Diploma Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed, OIV – Sertum Inspecteur

Onderdelen: Methodiek, Algemeen, Discipline, Inspectie en Rapportage

Schriftelijk, praktijk en mondeling examen € 1.130,-

Herexamen schriftelijk (1 blok) € 565,-

Herexamen, praktijk en mondeling € 675,-

Diploma Methodiek NEN 2767 Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen, onderdeel Methodiek

Schriftelijk examen € 565,-

Kosten van inzage/ bezwaar- en beroepsprocedure*

Inzage € 165,-

Bezwaarprocedure € 250,-

Beroepsprocedure € 250,-

* Nadere toelichting op de hierboven genoemde inzage c.q. bezwaar- en beroepsprocedures vindt u in de Examenreglementen.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.