Opleiding

Op deze pagina geven wij een overzicht van mogelijke opleiders en opleidingen die u kunnen helpen om u voor te bereiden op de SCEV Examens. Dit overzicht is gegeven per SCEV Examen.

SCEV heeft vooraf overleg gehad met de betreffende opleider over de aansluiting van een opleiding op een specifiek SCEV Examen. Echter, de opleider is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van het juiste opleidingsniveau in relatie tot het betreffende SCEV Examen. De opleider draagt daarbij zorg voor de afstemming van de inhoud van het Opleidingsprogramma op de eisen zoals gesteld in het SCEV Examenreglement en de daarbij behorende Competentie- en Exameneisen en bijlagen, zie Downloads .

Uw kans van slagen als examenkandidaat voor een SCEV examen is uiteraard mede afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring en tijd die u zelf investeert tijdens de opleiding en in de examenvoorbereiding.

Voor informatie over de betreffende opleidingen kunt u contact opnemen met de hieronder benoemde organisaties.

Klachten over het niet of onvoldoende aansluiten van een opleiding op een specifiek SCEV Examen worden niet in behandeling genomen door SCEV, maar dient u in te dienen bij de betreffende opleider.