FAQ items aan het laden...

Geinspireerd door Vakmanschap

De stichting heeft ten doel het verhogen van de kennis en kwaliteit in de markt door het toetsen van personen door middel van examens. Examens gericht op vak- en methodiekkennis, vaardigheden en competenties op het gebied van beheer en onderhoud en instandhouding van vastgoed (woningen en gebouwen).

SCEV heeft in 2023 volop ingezet op digitalisering van de theorie-examens. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst om verder te werken aan professioneel en betrouwbaar examenstelstel. Met de nieuwe examens sluiten we aan op de SERTUM Competentieprofielen voor onderhoudskundigen. Deze ontwikkeling wordt van harte ondersteund door COMOG.

PROFESSIONALISERING

De stichting wil een rol vervullen in het uitdagen tot vakmanschap en een voortdurende stimulans zijn voor (door)ontwikkeling en een bijdrage leveren aan een verdergaande professionalisering van het vakgebied.

Zelfstudie en ervaring is ook een wijze om een diploma te behalen. Voor het deelnemen aan een examen is geen vooropleiding vereist.

ONZE WAARDEN

Vakmanschap naar een hoger niveau tillen.

Scholing en aantoonbare actuele kennis van het vakgebied is cruciaal.

Onafhankelijke diplomering.

In een wereld waarin kennis en vaardigheden door technologische, demografische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen steeds sneller verouderen, neemt het belang van scholing en aantoonbare actuele kennis van het vakgebied toe. Daarmee neemt ook het belang van onafhankelijke examinering toe onder verantwoordelijkheid van CBEX

AGENDA

EXAMENS

INFORMATIE

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …