1. Onafhankelijkheid

We bieden verschillende examens aan.

SCEV is een onafhankelijke en deskundige examinerende instelling voor beroepskwalificatie gerichte examens die door het bedrijfsleven als essentieel worden aangemerkt. Op verzoek van beroeps- of brancheorganisaties kan op basis van samenwerking een examen worden ontwikkeld en georganiseerd. De onafhankelijkheid van SCEV wordt geborgd doordat het bestuur en examinatoren onafhankelijk zijn ten opzichte van de examenkandidaten en door te werken volgens vooraf vastgestelde examenreglementen.

2. Aanmeldvoorwaarden

Wij doen ons uiterste best om de examens zo zorgvuldig en actueel mogelijk op te stellen.

Aan personen die examen willen doen bij SCEV worden de volgende voorwaarden gesteld:
–  Zij beschikken over de nodige basisvaardigheden, vakkennis en ervaring in relatie tot het gestelde in de competentieprofielen zoals aangegeven bij de examenreglementen van betreffende examens.
–  Zij kennis hebben genomen van de examenreglementen, (examen)formulieren en andere relevante documenten en informatie die op de site van SCEV beschikbaar wordt gesteld.

Deze voorwaarden worden door SCEV consequent gehandhaafd en spelen een rol van betekenis ingeval van het indienen van een bezwaar door de examenkandidaat bij de Commissie van Beroep.

3. Certificering

Toetsing door derden.

De examens van SCEV worden afgenomen door Centraal Bureau Examens B.V. (CBEX).

CBEX is onafhankelijk ten opzichte van de examens en examenreglementen, waarin zij namens SCEV invulling geven aan de persoonscertificering. Met het SCEV-diploma kunt u in de Registers van Sertum worden opgenomen.

Door de onafhankelijke examinering wordt de waarde van de af te geven diploma’s bevestigd en naar de toekomst toe gewaarborgd.

CBEX is een ISO 9001 gecertificeerd examenbureau en neemt landelijk examens af.

4. Kwaliteit

Met een SCEV diploma kunt u inschrijven bij het Sertum register.

De examens van SCEV kenmerken zich door een hoge mate van vakgerichtheid en zijn afgestemd op de dagelijkse toepassing in de beroepspraktijk. Naast de theoretische basis is er (bijna) altijd een praktijkonderdeel met een mondeling examen in de vorm van een assessment dat door experts uit de markt op het desbetreffende examenterrein wordt afgenomen. De praktijkonderdelen komen altijd voort uit de beroepspraktijk van een van de leden van de examencommissies en deze staan dan ook altijd dicht bij de actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de markt.