Een Onderhoudskundig Inspecteur is gespecialiseerd in minimaal één discipline, te weten Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek. Het examen voor de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ bestaat net als voor ‘NEN 2767 Inspecteur’ allereerst uit het examen ‘Methodiek NEN 2767’ aangevuld met het ‘inspecteren en beoordelen object’ en ‘ rapporteren’ door middel van ‘NEN 2767 inventarisatie en inspectieformulieren. Hierbij moet de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ vastgoed objecten ook beoordelen op het voldoen aan wet- en regelgeving , normen en voorschriften. Vervolgens wordt door de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ een ‘rapport’ opgesteld dat mondeling moet worden toegelicht en verdedigd.

Zie voor meer informatie over het competentieprofiel wat ten grondslag ligt aan dit examen op de Sertum site.

Het examen bestaat uit twee Blokken.

Blok 1 is gericht op (vak)kennis ten aanzien van NEN 2767, het toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu en (vak)kennis van de betreffende vakdiscipline en het organiseren van de inspectie.

Blok 2 gaat over de (vak)vaardigheid ten aanzien van het uitvoeren van een inventarisatie en inspectie en verwerking van de gegevens in ter beschikking gestelde inventarisatie- en inspectieformulieren, Vervolgens moet thuis een rapport worden uitwerkt en volgt een mondelinge uitleg en verdediging.

NOTE: De meer inhoudelijke informatie over het Examen ‘Onderhoudskundig Inspecteur’, het ‘SCEV examenreglement’ en de ‘SCEV competentie- en exameneisen’ kunt u bij Downloads terugvinden.

Voor links naar de opleiding bekijk deze pagina.

Met dit SCEV diploma kun je je inschrijven in het register van Sertum. Een link naar het gerelateerde Sertum register voor de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ is in een later stadium ook terug te vinden op deze site. Hier vindt u de link naar de site van Sertum.

  • Focus op vastgoed beheer – uw focus
  • Certificeer uw kunde – meesterwerk
  • Mensenwerk – met behulp van technologie
  • Vakkennis – opleidingsmogelijkheden
Graag stellen wij de examencommissie voor het examen Onderhoudskundig Inspecteur (Vastgoed) aan u voor:

VCA-diploma

Volgens de nieuwe Examenreglementen d.d. 2 februari 2021, dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA-Basis diploma. De eis is als volgt opgenomen in de reglementen:

2.3.2. Ten behoeve van het toetsen van de (Vak)Vaardigheid dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-basis certificaat of gelijkwaardig.
…en
2.3.4. Ten behoeve van het toetsen van de (Vak)Vaardigheid dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-basis certificaat of gelijkwaardig dat op verzoek van de Examencoördinator overlegd moet kunnen worden.

Indien inschrijvingen zijn gedaan vóór publicatie van de nieuwe reglementen d.d. 22 februari 2021 en/ of als het gaat om herexamenkandidaten dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. U beschikt al over een geldig VCA certificaat omdat de eisen zijn aangescherpt ten aanzien van veiligheid en u kunt dit overleggen.
  2. U kunt geen geldig certificaat overleggen of u bent niet bereid daar alsnog voor te zorgen, dan kunt u alleen deelnemen aan het examen als u schriftelijk verklaart dat u zelf alle verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor de veiligheid tijdens de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden bij het praktijkdeel van het examen.

SCEV Examencommissie …

ir. M.D.N. (Mischa) Kok
ir. M.D.N. (Mischa) KokVoorzitter en Coördinator Examencommissie
ir. M. (Menno) van den Broeke
ir. M. (Menno) van den BroekeVoorzitter en Coördinator Examencommissie
F. (Frank) Koedijk
F. (Frank) KoedijkExamencommissielid
R. (Ruud) Herz
R. (Ruud) HerzExamencommissielid
P. (Peter) van der Landen
P. (Peter) van der LandenExamencommissielid
L. (Lex) van der Bijl
L. (Lex) van der BijlExamencommissielid

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau: info@scev.nl.