Project omschrijving

Het eerstvolgende examen wordt gehouden op 10 september 2021

Een NEN 2767 Inspecteur is gespecialiseerd in minimaal één discipline, te weten Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek.

Het Examen voor de ‘NEN 2767 Inspecteur’ bestaat allereerst uit het Examen ‘Methodiek NEN 2767’ aangevuld met het ‘inspecteren en beoordelen object’ en ‘ rapporteren’ door middel van ‘NEN 2767 inventarisatie en inspectieformulieren.

Het Examen bestaat uit twee Blokken. Blok 1 is gericht op (vak)kennis ten aanzien van NEN 2767 en van de betreffende vakdiscipline.  Blok 2 gaat over de (vak)vaardigheid ten aanzien van het uitvoeren van een inventarisatie en inspectie en verwerking van de gegevens in ter beschikking gestelde inventarisatie- en inspectieformulieren.

Voor links naar de opleiding bekijk deze pagina.

NOTE: De meer inhoudelijke informatie over het Examen ‘NEN 2767 Inspecteur’, het ‘SCEV examenreglement’ en de ‘SCEV competentie- en exameneisen’ kunt u bij Downloads terugvinden.

Met dit SCEV diploma kunt u zich inschrijven in het register van Sertum. Een link naar het gerelateerde Sertum register voor de ‘NEN 2767 Inspecteur’ is  hier terug te vinden.

  • Focus op vastgoed beheer – uw focus
  • Certificeer uw kunde – meesterwerk
  • Mensenwerk – met behulp van technologie
  • Vakkennis – opleidingsmogelijkheden

Graag stellen we de Examencommissie voor het examen NEN 2767 Inspecteur aan u voor …

VCA-certificaat

Volgens de nieuwe Examenreglementen d.d. 2 februari 2021, dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA-basis certificaat. De eis is als volgt opgenomen in de reglementen:

2.3.2. Ten behoeve van het toetsen van de (Vak)Vaardigheid dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-basis certificaat of gelijkwaardig.
…en
2.3.4. Ten behoeve van het toetsen van de (Vak)Vaardigheid dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-basis certificaat of gelijkwaardig dat op verzoek van de Examencoördinator overlegd moet kunnen worden.

Indien inschrijvingen zijn gedaan vóór publicatie van de nieuwe reglementen d.d. 22 februari 2021 en/ of als het gaat om herexamenkandidaten dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. U beschikt al over een geldig VCA certificaat omdat de eisen zijn aangescherpt ten aanzien van veiligheid en u kunt dit overleggen.
  2. U kunt geen geldig certificaat overleggen of u bent niet bereid daar alsnog voor te zorgen, dan kunt u alleen deelnemen aan het examen als u schriftelijk verklaart dat u zelf alle verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor de veiligheid tijdens de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden bij het praktijkdeel van het examen.

Het aantal examenkandidaten is gelimiteerd, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

[]
1 Step 1
Inschrijfformulier examen NEN 2767 Inspecteur


​Schriftelijk examen: vrijdag, 10 september 2021
Praktijkexamen: vrijdag, 17 september 2021

Gedurende de gehele/ halve dag


Het examen vindt plaats op een nader te bepalen locatie in het midden van het land.

Kruis aan:

Kruis hier 1 discipline aan, waarin u examen wenst te doen.

- METHODIEK* is een verplicht onderdeel van dit examen -

DisciplineKies 1 discipline

Bedrijfsgegevens invullen indien bedrijf/ dienst/ instelling  de examenkosten betaalt.

Toestemming voor facturatieKruis aan
Toestemming voor PublicatieKruis aan

​Uiterlijke inschrijfdatum: 20 augustus 2021

Hij /zij verklaart hiermee kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de vigerende examenreglementen, bijbehorende documenten en de aanbevelingen voor de rapportages.

* Indien u voor het Methodiekonderdeel een certificaat heeft behaald (niet langer dan 18 maanden geleden), kunt u dispensatie voor dit verplichte examenonderdeel aanvragen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Het aantal examenkandidaten is gelimiteerd, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

[]
1 Step 1
Inschrijfformulier herexamen NEN 2767 Inspecteur


​Schriftelijk examen: vrijdag, 10 september 2021
Praktijkexamen: vrijdag, 17 september 2021

Gedurende de gehele/ halve dag


Het examen vindt plaats op een nader te bepalen locatie in het midden van het land.


Kruis aan:

Kruis hier aan op welk onderdeel u herexamen wenst te doen

HerexamenonderdelenKies het juiste onderdeel

Bedrijfsgegevens invullen indien bedrijf/ dienst/ instelling  de examenkosten betaalt.

Toestemming voor facturatieKruis aan
Toestemming voor PublicatieKruis aan

​Uiterlijke inschrijfdatum: 20 augustus 2021

Hij /zij verklaart hiermee kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de vigerende examenreglementen, bijbehorende documenten en de aanbevelingen voor de rapportages.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

SCEV Examencommissie …

ir. M.D.N. (Mischa) Kok
ir. M.D.N. (Mischa) KokVoorzitter Examencommissie
ing. L.A. (André) van Lavieren
ing. L.A. (André) van LavierenVoorzitter Examencommissie
J.A.A. (Hans) van Vught
J.A.A. (Hans) van VughtExamencommissielid
C.A. (Kees) Smit
C.A. (Kees) SmitExamencommissielid
ir. M. (Menno) van den Broeke
ir. M. (Menno) van den BroekeExamencommissielid
F. (Frank) Koedijk
F. (Frank) KoedijkExamencommissielid
R. (Ruud) Herz
R. (Ruud) HerzExamencommissielid
P. (Peter) van der Landen
P. (Peter) van der LandenExamencommissielid
C. (Christof) Heitink
C. (Christof) HeitinkExamencommissielid

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …