Project omschrijving

De eerstvolgende examens worden gehouden in december 2021. De datum(s) worden binnenkort bekend gemaakt.

De coördinator organiseert, coördineert, begeleidt en controleert onderhoudsmaatregelen volgens de meerjarenonderhoudsplanning, jaarlijkse onderhoudsplannen en niet-gepland onderhoud. Bovendien draagt de coördinator bij aan de door de opdrachtgever geëiste prestatie van een object, gemeten aan de hand van vastgestelde prestatie-indicatoren, op basis van de doelstellingen van de opdrachtgever.

Zie voor meer informatie over het competentieprofiel wat ten grondslag ligt aan dit examen op de Sertum site.

Voor links naar de opleiding bekijk deze pagina.

Het examen bestaat uit twee Blokken. Blok 1 is gericht op (vak)kennis ten aanzien van strategie en beleid (ontwikkelingen, aanpak en organisatie), proces (planning, organisatie en administratie) en realisatie (voorbereiding, uitvoering en oplevering). 

Blok 2 is gericht op (vak)vaardigheid = door een uitwerkopdracht (case) toetsen van het in staat zijn om: De samenhang van verschillende probleemstellingen, van zowel strategische, beleidsmatige, technische, organisatorische aspecten als ook onderhoudsprocessen voor het beheren en onderhoud en bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu, verbeteren van processen en ook het contracteren te overzien en de kern kunnen weergegeven, juiste conclusies trekken en  helder en logisch kunnen formuleren.

NOTE: De meer inhoudelijke informatie over het Examen ‘Coördinator’, het ‘SCEV examenreglement’ en de ‘SCEV competentie- en exameneisen’ kunt u bij Downloads terugvinden.

Met dit SCEV diploma kun je je inschrijven in het register van Sertum. Een link naar het gerelateerde Sertum register voor de ‘Coördinator’ is hier terug te vinden onder de oude naam ‘Comog Onderhoudskundige Vastgoed’.

  • Focus op vastgoed beheer – uw focus
  • Certificeer uw kunde – meesterwerk
  • Mensenwerk – met behulp van technologie
  • Vakkennis – opleidingsmogelijkheden
Competentieprofiel – Sertum …

Hier treft u de documenten aan die momenteel beschikbaar zijn voor dit examen.

Graag stellen wij de examencommissie voor het examen Coördinator/ Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed aan u voor:

U kunt zich hier inschrijven voor het eerstvolgende examen. Indien er minder dan 10 kandidaten zijn aangemeld op de uiterste aanmelddatum kan het examen mogelijk niet plaatsvinden.

Hier volgt binnenkort het inschrijvingsformulier voor december 2021.

Het is niet mogelijk om in te schrijven voor het eerstvolgende examen.

SCEV Examencommissie …

Ir. R.P. (Rob) Nieuwpoort
Ir. R.P. (Rob) NieuwpoortVoorzitter Examencommissie - SCEV bestuur
J.C. (Johan) Smit
J.C. (Johan) SmitExamencommissielid - Voorzitter SCEV bestuur
M.A.J. (Martijn) van Moorsel
M.A.J. (Martijn) van MoorselExamencommissielid
F. (Frederik) van Oeveren
F. (Frederik) van OeverenExamencommissielid
F.J. (Freek) Oldenburger
F.J. (Freek) OldenburgerExamencommissielid

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …