De ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ is belast met de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden en rapportage van de werkzaamheden conform de eisen zoals ze zijn omschreven in het handboek RVB/Rgd-BOEI. De ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens m.b.t. inventarisatie en inspectieresultaten evenals de invoerwerkzaamheden in de applicatieprogramma’s (BRON: Definitie in Handboek RVB-BOEI Inspecties Deel 1 Algemeen).

Voor de op te leiden en te examineren ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ is in de Competentietabel ten opzichte van de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ een nadere aanvullende duiding aangegeven, gezien de specifiek vereiste kennis en vaardigheden voor het kunnen werken conform het RVB/ Rgd-BOEI Handboek.

Zie voor meer informatie over het competentieprofiel wat ten grondslag ligt aan dit examen op de Sertum site.

Voor links naar de opleiding bekijk deze pagina.

Het examen bestaat uit twee Blokken.

Blok 1 is gericht op (Vak)kennis & (Vak)Vaardigheid ten aanzien van BOEI Methodiek, het Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu en (Vak)Kennis van de betreffende vakdiscipline en het Organiseren van de inspectie.

Blok 2 gaat over de (Vak)kennis & (Vak)Vaardigheid ten aanzien van het uitvoeren van een Inventarisatie en Inspectie en verwerking van de gegevens in ter beschikking gestelde Inventarisatie en Inspectieformulieren en het thuis uitwerken van een Rapport en vervolgens is er een mondelinge uitleg en verdediging.

De inhoudelijke informatie over het examen ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’, het ‘SCEV examenreglement’ en de ‘SCEV competentie- en exameneisen’ vind je op de onze Downloads.

Met dit SCEV diploma kun je je inschrijven in het register van Sertum. Een link naar het gerelateerde Sertum register voor de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ is in een later stadium ook terug te vinden op deze site. Hier vindt u de link naar de site van Sertum.

  • Focus op vastgoed beheer – uw focus
  • Certificeer uw kunde – meesterwerk
  • Mensenwerk – met behulp van technologie
  • Vakkennis – opleidingsmogelijkheden
Competentieprofiel – Sertum …
Graag stellen wij de examencommissie voor het examen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI  aan u voor:

– De inschrijving voor dit examen verloopt via Hobéon –

Voor informatie en inschrijving (op het praktijkexamen) kunt u terecht bij Hobéon.

 

U kunt zich niet bij ons inschrijven voor een herexamen. De inschrijving voor een herexamen verloopt via Hobéon.

SCEV Examencommissie …

M. Heijmans
M. HeijmansVoorzitter Examencommissie
ing. L.A. (André) van Lavieren
ing. L.A. (André) van Lavieren Examencoördinator
Examencommissielid
Examencommissielid

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …