De BOEI ‘Adviseur’ verricht zijn werkzaamheden in het verlengde van de ‘Onderhoudskundig Inspecteur BOEI’ omdat de taken van de ‘BOEI Adviseur’ worden uitgevoerd op basis van de door de deze ‘Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI’ in te dienen ‘BOEI Inspectierapporten’ voor de vakdisciplines Bouwkunde (B), Werktuigbouwkunde (W), Elektrotechniek (E) en Transport (T). Van de ‘BOEI Adviseur’ wordt verwacht dat hij/ zij aantoonbaar dezelfde inhoudelijke kennis heeft van de ‘BOEI Methodiek’ als de ‘Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI’ zoals beschreven is in het RVB/Rgd-BOEI Handboek ongeachte een vakgebied en vakdiscipline. De ’BOEI Adviseur’ is een vakbekwaam en gecertificeerd persoon, die belast is met het integreren van de afzonderlijke inspectierapportages (van de ‘Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI’ per vakdiscipline) tot een totaal geïntegreerd Adviesrapport.

Zie voor meer informatie over het competentieprofiel wat ten grondslag ligt aan dit examen op de Sertum site.

Voor links naar de opleiding bekijk deze pagina.

Het examen bestaat uit twee Blokken.

Blok 1: (Vak)Kennis – Schriftelijk toetsen van de kennis t.a.v. BOEI Methodiek en Vakkennis ten aanzien van werkwijzen, systemen, processen en organisatie/management zoals opgenomen in RVB/ RgdBOEI Handboeken.

Blok 2: (Vak)Vaardigheid = Door praktijkopdracht het toetsen van het in staat zijn om op basis van de BOEI Inspectierapporten een BOEI Adviesrapport te kunnen maken en mondelinge uitleg te kunnen geven en de inhoud te kunnen verdedigen.

De inhoudelijke informatie over het examen ‘BOEI Adviseur’, het ‘SCEV examenreglement’ en de ‘SCEV competentie- en exameneisen’ vind je bij onze Downloads.

Met dit SCEV diploma kun je je inschrijven in het register van Sertum. Een link naar het gerelateerde Sertum register voor de ‘Onderhoudskundig Inspecteur’ is in een later stadium ook terug te vinden op deze site. Hier vindt u de link naar de site van Sertum.

  • Focus op vastgoed beheer – uw focus
  • Certificeer uw kunde – meesterwerk
  • Mensenwerk – met behulp van technologie
  • Vakkennis – opleidingsmogelijkheden
Competentieprofiel – Sertum …
Graag stellen wij de examencommissie voor het examen BOEI Adviseur aan u voor:

– De inschrijving voor dit examen verloopt via Hobéon –

De inschrijving voor dit examen is nog niet geopend. Voor informatie en inschrijving zodra het examen geopend is, kunt u terecht bij Hobéon.

U kunt zich niet bij ons inschrijven voor een herexamen. De inschrijving voor een herexamen verloopt via Hobéon.

SCEV Examencommissie …

M. Heijmans
M. HeijmansVoorzitter Examencommissie
ing. L.A. (André) van Lavieren
ing. L.A. (André) van Lavieren Examencoördinator
Examencommissielid
Examencommissielid

Voor vragen neem contact op met ons Examenbureau …