Welkom op onze site.

SCEV - Stichting Comog Examens Vastgoed

De stichting heeft ten doel het verhogen van de kennis en kwaliteit in de markt door het toetsen van personen door middel van examens. Examens gericht op vak- en methodiekkennis, vaardigheden en competenties op het gebied van beheer en onderhoud en instandhouding van vastgoed (woningen en gebouwen).

 

Waarom SCEV

In een wereld waarin kennis en vaardigheden door technologische, demografische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen steeds sneller verouderen, neemt het belang van scholing en aantoonbare actuele kennis van het vakgebied toe. Daarmee neemt ook het belang van door de Examenkamer geaccrediteerde SCEV-examens en onafhankelijke certificering toe.

De stichting wil een rol vervullen in het uitdagen tot vakmanschap en een voortdurende stimulans zijn voor (door)ontwikkeling en een bijdrage leveren aan een verdergaande professionalisering van het vakgebied.