Examens

SCEV neemt de volgende examens, gericht op organiseren van beheer en onderhoud, af:
-  Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV)
-  Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed  (AOV) = in ontwikkeling

SCEV neemt de volgende examens, gericht op informatieverzameling, rapportage en advies, af:
-  NEN 2767 Onderhoudsinpecteur Vastgoed (OIV)
-  Brandveiligheidsaspecten Vastgoed (BAV) = in ontwikkeling
-  Energieaspecten Vastgoed (EAV) = in ontwikkeling
-  Inzicht in wet- en regelgeving (IWV) = in ontwikkeling
-  Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV) (ook op basis van OIV+BAV+EV+IWV)
-  Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)

Hieronder vindt u de verschillende examens waarvoor u nu bij SCEV kunt inschrijven. De inschrijfformulieren vindt u bij het betreffende onderdeel.

LET OP:
Alle najaarsexamens zijn verplaatst i.o.m. de opleidingsinstituten.

Schriftelijke examens 13/10/17 zijn verplaatst naar: 3/11/17
Mondelinge examens 25/11/17 zijn verplaatst naar: 9/12/17
Uitreiking in november vervalt en vindt medio januari 2018 plaats.

Voor de EXAMENDATATARIEVEN en de ANNULERINGSREGELING verwijzen wij u naar de betreffende pagina's.